Scroll down for english version
Jag ska bli Evert Taube. Jag ska sjunga. Jag ska sjunga om livet, glädjen, om flickskratten på Bahamas. Om alla senoritas, och om infödingarna på Pampas som galopperar längs savannen.

Åh, Evert Taube, snart är jag Evert Taube. En skrattande dåre, som vet att följa den sinnliga livsglädjen. Som vet att livet är nu, nu och endast nu.
Jag vill vara pompös, jag vill va glad. Jag längtar till havet, till Indiska Oceanen, Atlanten, till alla andra hav där ute och min luta, min luta lockar med alla sånger som ännu inte har framsjungits av mina beska bohemläppar.

Evert Taube, ja, ja, jag kommer och sen är det bara att kravla sig upp på oxen, ta fram piskan och cigarren och makligt skrida framåt längs den härliga livets väg med skrattande måsar och tärnor i skyn. Framåt, framåt mina vänner. Mot Pampas.

I shall become Evert Taube. I shall sing. I shall sing about life, about joy, about the girls laughter in the Bahamas. About all the senoritas, about the natives on Pampas galloping along the savanna.

Oh Evert Taube, soon I shall become Evert Taube. A laughing fool, who knows how to follow the sensual joys of living. Who knows that life is now, now and only now. Evert Taube, yes why shall I become Evert Taube? Because I want to. I want to be magnificent, I want to be happy. I long for the ocean, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean and every other ocean out there and my lute, my lute calls with all the songs that have not yet been sung by my salty bohemian lips.

Evert Taube, yes, yes I’m coming, and then I just have to crawl back up onto the bullock, take out the whip and the cigar and leisurely proceed forward along the joyful path of life with laughing seagulls and terns in the sky. Forward, my friends. Towards Pampas! Yes!

Web development: Arvid Janson, Art direction: Byggstudio, Graphic design: Byggstudio & Moa Pårup, Video consultant: Malte Önnestam