Scroll down for english version
Miss Universum startade som doasångerska i popgruppen Doktor Kosmos. Namnet kom av bandets rymdfascination, alla hade rymd och supernamn som fröken Cyber och Stålispojken. Under studietiden på Konstfack 1997-2000 började jag göra performances på egen hand och Miss Universum laddades med ett mer feministiskt innehåll. Jag lät Miss Universum reagera på det som hände min omvärld. Ämnena varierade alltifrån mansdominansen i ämnet konstteori till alkoholistvård, lokaltrafik eller hur horor framställdes på tv. Miss Universum gjorde flygblad, dikter, fanzines och låtar om det som tryckte hennes hjärta. Jag använde mig av henne som alterego under åren 1997-2005. Under den tiden dök hon upp i de mest skilda sammanhang. Du kunde möta henne som konstguide på Moderna Museet, som radiokrönikör i Flipper i P3, i hennes enmansshow Modern Fart på teatrarna runt i landet eller på Hultsfredsfestivalen. Verk med Miss universum finns representerade på Gävle Länsmuseum, Moderna Museet och på Sundsvalls Konstmuseum.

Utvalda utställningar:
2003 Jag är inte ensam i Universum, Galleri Signal, Malmö
2002 IASPIS, Populated
2001 Miss Universum- Mansfotografen, Gävle Länsmuseum
2001 Grupputställning My Generation, Kulturhuset, Sthlm

Miss Universum started out as a choir girl in the band Doktor Kosmos in 1991. The name Miss Universum originated in the band´s fascination for space. Everybody in the band had spacey superhero names like Miss Cyber and Steelboy. During my studies at Konstfack 1997-2000 I began performing as a solo artist with a more feminist agenda. I let Miss Universum react to what happened around me. The topics ranged from male domination in the subject art theory to alcoholism treatment, public transport or how prostitutes were represented in TV series. Miss Universum made flyers, poetry, fanzines and songs about what was going on in her mind. I used her as an alter-ego in the years 1997-2005. During that time she showed up in the many various contexts. You could meet her as an art guide in the Modern Museum, as a radio reporter in Flipper on P3, in her one-woman show Modern Fart at theaters around the country or at the Hultsfred festival. Works with Miss Universum are represented at Gävle County Museum, Moderna museet, Stockholm and at the Sundsvall Museum of Art.

Selected Exibitions:
2003 Jag är inte ensam i Universum, Galleri Signal, Malmö
2002 IASPIS, Populated
2001 Miss Universum- Mansfotografen, Gävle Länsmuseum
2001 Grupputställning My Generation, Kulturhuset, Sthlm

Web development: Arvid Janson, Art direction: Byggstudio, Graphic design: Byggstudio & Moa Pårup, Video consultant: Malte Önnestam