Den lyckliga funderingen

En självbiografisk bildserie som gjordes till utställningen ”365 porträtt av Jari”. Den är publicerad i Galago nr #149, ute januari 2022.