Jag ska bli Evert Taube

Scroll down for english version.

Jag ska bli Evert Taube. Jag ska sjunga. Jag ska sjunga om livet, glädjen, om flickskratten på Bahamas. Om alla senoritas och om friheten på Pampas.

Åh, Evert Taube, snart är jag Evert Taube. En skrattande dåre, som vet att följa den sinnliga livsglädjen. Som vet att livet är nu, nu och endast nu.
Jag vill vara pompös, jag vill va glad. Jag längtar till havet, till Indiska Oceanen, Atlanten, till alla andra hav där ute och min luta, min luta lockar med alla sånger som ännu inte har framsjungits av mina beska bohemläppar.

Evert Taube, ja, ja, jag kommer och sen är det bara att kravla sig upp på oxen, ta fram piskan och cigarren och makligt skrida framåt längs den härliga livets väg med skrattande måsar och tärnor i skyn. Framåt, framåt mina vänner. Mot Pampas.

Jag hade länge funderat på att ta manlig gestalt och kände att Evert Taube var en lämplig hamn. Evert Taube i min person föddes 2007 inför utställningen ”Att klä om” på Ystad Konstmuseum. Assistent under projektets startperiod var Jessica Natasja Loutchko. Projektet visades också under Göteborgs Internationella Konstbiennal 2007, då videon Kärlek solsken och sång tillkom. Lina Persson filmade och redigerade.

Sedan utvecklades det hela till ett Frispel ”Jag ska bli Evert Taube” som sändes i Sveriges Radio P3 i augusti 2007. Johanna Nordström och Pär Eriksson ackompanjerade. Malin Holgersson producerade. Jag har gjort performance som Taube i Vadstena, på Arvikafestivalen, i Bergshamra, på 00-tals poesifestival, på Hedmanska gården i Malmö och på Galleri Christian Larsen, dåvarande AEREA. Min Evert Taube finns representerad både som rörlig bild och som klippdocka i mänsklig storlek på Göteborgs Konstmuseum.

Klippdockan Evert Taube

Musik från showen ”Jag ska bli Evert Taube”.

I shall become Evert Taube. I shall sing. I shall sing about life, about joy, about the girls laughter in the Bahamas. About all the senoritas and about freedom on Pampas.

Oh Evert Taube, soon I shall become Evert Taube. A laughing fool, who knows how to follow the sensual joys of living. Who knows that life is now, now and only now. Evert Taube, yes why shall I become Evert Taube? Because I want to. I want to be magnificent, I want to be happy. I long for the ocean, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean and every other ocean out there and my lute, my lute calls with all the songs that have not yet been sung by my salty bohemian lips.

Evert Taube, yes, yes I’m coming, and then I just have to crawl back up onto the bullock, take out the whip and the cigar and leisurely proceed forward along the joyful path of life with laughing seagulls and terns in the sky. Forward, my friends. Towards Pampas! Yes!

The thought of taking on a male shape had been circulating in my brain, and I felt that Evert Taube was an appropriate guise. Evert Taube was a Swedish folksinger. He is a national icon, known for his ballads. I created my Taube character for the exhibition ”Att klä om” at Ystad Art Museum, 2007. My assistant during the project’s start-up period was Jessica Natasja Loutchko. The project was also shown during the Gothenburg International Biennial for Contemporary Art in 2007.

I also did a radio show called ”I will be Evert Taube” which was broadcast on Swedish Radio P3 in August 2007. My Evert Taube piece is represented at Göteborg Museum of Art as videoworks and a human sized paper doll.