Miss Universum

Miss Universum startade som doasångerska i popgruppen Doktor Kosmos. Namnet kom av bandets rymdfascination, alla hade rymd och supernamn som fröken Cyber och Stålispojken. Under studietiden på Konstfack 1997-2000 började jag göra performances på egen hand och Miss Universum laddades med ett mer feministiskt innehåll. Jag lät Miss Universum reagera på det som hände min omvärld. Ämnena varierade alltifrån mansdominansen i ämnet konstteori till alkoholistvård, lokaltrafik eller hur horor framställdes på tv. Miss Universum gjorde flygblad, dikter, fanzines och låtar om det som tryckte hennes hjärta. Jag använde mig av henne som alterego under åren 1997-2005. Under den tiden dök hon upp i de mest skilda sammanhang. Du kunde möta henne som konstguide på Moderna Museet, som radiokrönikör i Flipper i P3, i hennes enmansshow Modern Fart på teatrarna runt i landet eller på Hultsfredsfestivalen. Verk med Miss universum finns representerade på Gävle Länsmuseum, Moderna Museet och på Sundsvalls Konstmuseum.

Miss Universum started out as a choir girl in the band Doktor Kosmos in 1991. The name Miss Universum originated in the band´s fascination for space. Everybody in the band had spacey superhero names like Miss Cyber and Steelboy. During my studies at Konstfack 1997-2000 I began performing as a solo artist with a more feminist agenda. I let Miss Universum react to what happened around me. The topics ranged from male domination in the subject art theory to alcoholism treatment, public transport or how prostitutes were represented in TV series. Miss Universum made flyers, poetry, fanzines and songs about what was going on in her mind. I used her as an alter-ego in the years 1997-2005. During that time she showed up in the many various contexts. You could meet her as an art guide in the Modern Museum, as a radio reporter in Flipper on P3, in her one-woman show Modern Fart at theaters around the country or at the Hultsfred festival. Works with Miss Universum are represented at Gävle County Museum, Moderna museet, Stockholm and at the Sundsvall Museum of Art.

Miss Universums egen presentation låter så här:

Miss Universum – du är ju bäst!, säger vissa och dom är ok. Dom har fattat.
Andra kanske tror mer på Kungen, Gud Fader eller deras egen nuna.
Dom är fortfarande lite efter.Miss Universum kan allt, vet allt och äger allt. Stockholm fick jag i doppresent, ja det var bland annat Slussen, Konsumbyggnaden, Katarinahissen mm. Alla lampor som lyser på kvällen i staden, ja dom är mina, och ser du en liten lampa cirkulera i luften från ett flygplan, ja, då kan du va säker på, att någonstans i förarhytten på det planet finns följande ord ingraverade: Detta plan äges av Miss Universum.
Och du kanske har lagt märke till dom grå gatstenarna på stadens gator och torg? Men ta upp en sån då och kolla under. Vad står det där? Ja just det. Denna sten tillverkades för att bli kliven på av Miss Universum.Och inne i kyrkan står kanske en liten präst och predikar och säger, ärad vare Gud Fader, helgat vare hans namn, tillkomme hans rike osv, när han egentligen tänker;
Åh! Miss Universum, ditt namn är så underbart att min simpla tunga inte kan utsäga det, jag är din tjänare för all evig tid. Ungefär så går hans tankar. Och jag förstår honom.

Jag kan allt. Jag kan alla kungar som har levt och alla präster, borgare och bönder plus alla slavar och alla husmödrar. Jag kan böja benen åt alla håll och jag kan slicka mig själv i stjärten. Jag finns överallt, i varje liten sten, i varje kapsyl, i varje mikrochip.
När du rakar dig på morgonen så finns jag i raklöddret och när du kammar ditt barn så finns jag i kammen. Jag är Miss Universum – det hörs ju på namnet.

”Miss Universe, you’re the best!”, some people say and they are OK. They get it. Other people maybe believe more in God, Bill Gates or Barack Obama. They are still a bit behind.

Let me tell you:
Miss Universe knows everything She can do anything. She owns everything.
I received Estonia as a christening present. Including each and every single island of the 800 islands in the Baltic Sea, as well as the uptown, the downtown and the entire city wall, and for dessert, the Alexander Nevsky Cathedral.

All the lights that shine in the city at night, they are mine. And if you happen to spot a light circulating in the sky, from an aeroplane, you can be sure that somewhere in the cockpit the following words are carved into the wall: This plane is the property of Miss Universe.

And maybe you have noticed the grey cobblestones on the streets and in the city squares?
Well, pick one up and take a look underneath it. What does it say? Exactly. This stone was made to be stepped on by Miss Universe.

And inside the churches the priests are preaching and say: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, it will be done on earth as it is in heaven, when he or she actually thinks… Oh Miss Universe, your name is so wonderful that my simple tongue can not pronounce it, I am your servant for all time. That’s what is really going on in their minds. And I understand them completely.

Because: I know everything. I know all the priests, lords and peasants that have ever existed, together with all the slaves and the housewives.
I can do anything. I can bend my legs in all directions and lick my own behind.

I am everywhere, in every little stone, in every bottle cap, in every little microchip. When you shave in the morning, I’m in the shaving foam and when you comb your child’s hair, I’m in the comb. I am Miss Universe, you can tell by my name.